Stævneudvalg

Koordinerer alle opgaver der er ifm. afholdelse og deltagelse i stævner.

Tøjudvalg

Sørger for foreningstøj til svømmeskolen og konkurrenceafdelingen.

Sponsorudvalg

Står for kontakten til foreningens sponsorer – herunder aftaler.

Konkurrenceudvalg

Sikrer, at konkurrenceafdelingen drives iht. værdierne.

Kommunikation-, PR
og  web-udvalg

Står for sociale medier, kontakt til pressen og websiden.

Svømmeskoleudvalg

Sikrer, at der er sammenhæng i svømmeskolen tilbud mm.

Hørsholm Cup udvalg

Arrangerer og koordinerer opgaverne ifm. Hørsholm Cup.

Nåleudvalg

Holder øje med, hvornår svømmerne opnår nye nåletider.

Event- og trivselsudvalg

Står for klubbens faste sociale aktiviteter.

Økonomiudvalg

Sikrer, at der er et solidt økonomisk grundlag for at drive foreningen.