Hørsholm Svømmeforening afholder generalforsamling den 29. september 2021 kl. 19.00 i Multihallen (under Ishockey, indgang bag hallen).

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år
  4. Godkendelse af budget og kontingent for indeværende år
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende foreningsår
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt