Et samlingssted for både bredde og elite

Hørsholm Svømmeforening er samlingssted for mange børn og voksne i Hørsholm kommune, men også for borgere i Fredensborg kommune, der som bekendt ikke selv har en svømmehal til rådighed. Foreningens opland er således stort og behovet for svømmeundervisning i et område med mange kilometers kyststrækning er tilsvarende stort. Klubben holder til i svømmehallen, der er en del af Hørsholm idrætspark.

Hørsholm Svømmeforening har over 1500 medlemmer. Alt dette ledes af den frivillige bestyrelse, som også har en række udvalg under sig. Bestyrelsen består typisk af forældre til svømmere i konkurrenceafdelingen. Bestyrelsen har ansvaret for klubben trivsel, og de har ansat trænerne, heriblandt klubbens Cheftræner, der er overordnet ansvarlig for Konkurrenceafdelingen og udviklingen i denne. For Svømmeskolen er Svømmeskolelederen ansvarlig for svømmeskolens udvikling og instruktørernes uddannelse.

Klubben startede ud i sin tid med et enkelt konkurrencehold og er i nu oppe på fem hold med mere end 100 konkurrencesvømmere i alt. Konkurrenceholdene og i særdeleshed ”Årgangsholdet” og Junior/Senior”, som er klubbens flagskibe, der på mange områder definerer klubben udadtil. På disse to konkurrencehold svømmer bl.a. flere danske mestre og rigtig mange store talenter, der har potentiale til at blive mestre i fremtiden.
Foreningens ramme er Hørsholm Svømmehal, der har seks langbaner og mulighed for opdeling i seks kortbaner, undervisningsbassin og springbassin. Undervisningsbassinet har hæve-/sænkebund og i enden af hallen er der et varmtvandsbassin til foreningens alleryngste.

Et prestigebyggeri fra 1976

Hørsholm svømmehal blev opført i december 1976. Svømmehallen er en del af Hørsholm idrætspark.

Perioden for byggeriet er efter industrialiseringen hvor vi havde et rigt samfund i 1970’erne med rivende udvikling. Her blev folks kulturelle behov opfyldt, der var mange borgere i Hørsholm, der ytrede ønsker om en ny svømmehal, og netop derfor blev den opført. Folk i Hørsholm ville gerne have deres små børn skulle lære at svømme i nærmiljøet, bl.a. fordi Hørsholm ligger lige ud til Øresund, så man følte sig trygge ved at børnene kunne svømme.
Svømmehallen blev bygget med store vinduer, så der var udsigt udover det flotte landskab og med højt til loftet. Alt i alt et yderst moderne og præsentabelt byggeri på den tid. Hørsholm havde råd til at opføre dette magtfulde prestigebyggeri.

På denne tid var det normalt at børn lærte at svømme i en tidlig alder og det blev forbundet med god opdragelse. Derfor var det oplagt at opføre svømmehallen – også i forbindelse med skolesvømning. I modsætning til tidligere, hvor man kom for at blive vasket i badeanstalten, blev der nu lagt vægt på gode faciliteter, som både opfylder behov indenfor svømning, men også andre aktiviteter. I dag er det moderne at dyrke sport, og svømning er en sportsgren, der er populær, fordi man styrker alle muskler i kroppen. Der er en tendens til at højtuddannede mennesker dyrker mere motion og dermed går mere i svømmehallen end uuddannede mennesker.

Vandet i svømmehallen er klorholdigt og skal holdes konstant, dvs. der skal være en bestemt mængde klor i vandet – den nuværende svømmebekendtgørelse siger, at svømmehallerne skal have et klorindhold på 0,5 til 3,0 milligram frit klor per liter, dette er for at holde mikroorganismerne nede.

Rensningen af vandet i svømmehallens bassiner foregår i dag igennem et rensningssystem med sandfilter.

Vandet i Hørsholm Svømmehal holdes konstant på en temperatur mellem 25,9-26,6 grader ved hjælp af en almindelig termostatstyring. Denne relativt lave temperatur er medvirkende til at holde vandet rent og samtidig have en behagelig temperatur under svømning. Mikroorganismer trives bedst ved høje temperaturer, derfor er det ikke ideelt, at vandet er for varmt. Samtidig vil vandet fordampe mere ved høje temperaturer, dette ville betyde, at svømmere ville indånde flere klordampe, som er skadeligt for helbredet. Hvis temperaturen i vandet er lav, undgår man et stort energiforbrug til opvarmning. Så jo køligere vand, jo mindre CO2-forbrug.

Hørsholm Svømmehals luftfugtighed bliver holdt på niveau, der vurderes som tilpas. Der er installeret et ventilationssystem, som sikrer udluftning. Den relative luftfugtighed i svømmehaller skal ligge inden for 40-60 %. Hvis luftfugtigheden er for høj, er det ikke bare ubehageligt for svømmerne, men skader også bygningskonstruktionen fx rust og skimmelsvamp.

Klik her for at besøge svømmehallens hjemmeside