Søren Kobbernagel

Formand
Mail: soren@famk.dk

Lars N Søndergaard

Næstformand
Mail: lns@norman.dk

Jens Christian Britze

Kasserer
Mail: jcbritze@outlook.dk

Kirsten Andersen

Sekretær
Mail: ka@mnemosyne.dk

Kent Unold

Bestyrelsesmedlem
Mail: fam.unold@gmail.com

Anders Dalsgaard

Bestyrelsesmedlem
Mail: mhk@kprtowers.com