Et medlem af bestyrelsen udpeges til at have det overordnede ansvar for sponsorer i svømmeforeningen.

Udvalget består:

• Bestyrelsesmedlem Annette Hviid Larsen, jpl@image.dk
• Bestyrelsesmedlem Jan Hove, jhove1969@gmail.com

Der gives 2 forældrepoint halvårligt pr. forældre, der deltager i Sponsorudvalget.

Årshjul

Udvalget er ansvarlig for kontakt til eksisterende samt nye sponsorer.

Sponsor udvalget har ansvaret for følgende opgaver:

• Opsøgende arbejde ifm nye sponsorer
• Finde og have kontakt til hovedsponsor ifm Hørsholm Cup
• Finde og have kontakt til heatpræmie sponsorer ifm Hørsholm Cup
• Finde og have kontakt til sponsorer ifm talentjagt, klubmesterskab, sponsorstævne
• Kontakt til sponsorer ifm træningsture
• Kontakt og ansøgning til Team Hørsholm
• Kontakt til Hørsholm Kommune ifm kandidater til årets idrætsstjerner