De 2 bestyrelser i henholdvis Søllerød Svømmeklub og Hørsholm Svømmeforening, har indgået en aftale om at samarbejde.

Se vedhæftede skrivelse.

Bestyrelsen

Samarbejdsaftale Søllerød og Hørsholm