Kære svømmere, forældre og trænere

Nu er det snart sommerferie, og svømmesæsonen 2016/17 er ved at være slut. Snart kan vi alle gå på en velfortjent sommerferie.

Bestyrelsen har i løbet af sæsonen ikke ligget på den lade side, og udover den almindelige drift, har vi arbejdet med to strategiske fokuspunkter:
1. Samarbejde med Søllerød
2. Strategiproces for Hørsholm Svømmeforening

Læs mere i vedlagte Nyhedsbrev.
Nyhedsbrev om strategiprocessen