Tirsdag den 11. september 2018 blev der afholdt generalforsamling i Hørsholm Svømmeforening.

I år var der mødt omkring 25 deltagere op udover bestyrelsen – de fleste med børn i Konkurrenceafdelingen, men glædeligt også en far til et barn i svømmeskolen.

Bestyrelsen stod alle til genvalg – dog havde Mikael Borg valgt at træde ud af bestyrelsen.

Udover bestyrelsen stillede yderligere 4 kandidater op – et historisk kampvalg blev en realitet.

Resultatet blev et genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Søren Kobbernagel, Annette Hviid Larsen, Christina Egholm, Jan Hove, Terkel Olsen og 2 nye medlemmer Michael Kaave og Jens Christian Britze.

Bestyrelsen har på et efterfølgende møde konstitueret sig med Søren Kobbernagel som formand, Annette Hviid Larsen som næstformand, Jan Hove som kasserer, Christina Egholm som sekretær, Terkel Olsen som bestyrelsesmedlem, Michael Kaave som bestyrelsesmedlem og Jens Christian Britze som bestyrelsesmedlem.

Den nye bestyrelse ser frem til at komme i gang med arbejdet i den nye sæson og vil i den kommende tid kigge på foreningens stratgier – et arbejde bestyrelsen glæder sig til at komme i gang med.

Link til formandens beretning 2018 – Beretning 2018

Link til referat fra generalforsamlingen – Referat af Generalforsamling 2018 Hørsholm Svømmeforening

 

bestyrelse_icon