Holdbeskrivelser af børnehold

Flytning fra et hold til et andet sker kun ved anbefaling fra træneren på holdet der flyttes fra.

Rejer

Fra 3 til 4 år
Rejerne er vores yngste svømmere. De undervises i vores lave varme bassin med en dybde på 60 cm og en temperatur på 32 grader. Der er op til 8 svømmere på holdet og 2 trænere med i vandet.

Indlæringen på dette hold foregår gennem målrettede lege og øvelser og henvender sig til børn, som er klar til at blive undervist uden forældre i vandet. På rejeholdet lærer børnene at færdes i og omkring et bassinet og lytte til deres træner, så de er klar til undervisningen på et Krabbehold.
Der arbejdes ikke med egentlig svømmeundervisning, idet det primære formål er at skabe tryghed, tillid og vandglæde, således at barnet selvstændigt kan klare sig i vandet. Der vil desuden indgå en masse vandaktiviteter og lege, da svømning først og fremmest skal være sjovt. Herefter skal børnene nok få lært at svømme.

Krav/kriterier
For at tilmelde sig dette hold skal følgende kriterier være opfyldt:

· Barnet skal være mellem 3 og 4 år
· Barnet skal være renlig/blefri
· Barnet kan kunne modtage undervisning uden mor/far/øvrige pårørende

Vi anbefaler, at svømmere med langt hår bruger en hårelastik.

Målsætning for holdet
· Lære at modtage og forstå fælles beskeder
· At kunne færdes/begå sig i en svømmehal
· Komme trygt og sikkert i og op af vandet
· Indledende flyde øvelser på ryggen
· Lære at sætte af fra væggen
· Blive tryg ved at få vand i hovedet
· Lære at svømme lidt crawlben på ryggen med plade
· Lære selvredning ved at rejse sig op i vandet, komme ind til kanten og komme op på kanten eller en stor plade i vandet

Krabber

Fra 4 til 6 år
Krabberne undervises i vores lave varme bassin med en dybde på 60 cm og en temperatur på 32 grader. Der er op til 12 svømmere på holdet og 2 trænere med i vandet.

Indlæringen på dette hold foregår gennem målrettede lege og øvelser og henvender sig til børn, som er klar til at blive undervist uden forældre i vandet. På krabbeholdet lærer børnene at færdes i og omkring et bassin og tilegne sig vigtige grundfærdigheder i vandet for at blive klar til den egentlige svømmeundervisning på Blæksprutteholdene. Der arbejdes derfor ikke med egentlig svømmeundervisning, idet det primære formål er at skabe tryghed, tillid og vandglæde, således at barnet selvstændigt kan klare sig i vandet. Der vil desuden indgå en masse vandaktiviteter/lege, da svømning først og fremmest skal være sjovt. Herefter skal børnene nok få lært at svømme.

Krav/kriterier
For at tilmelde sig dette hold skal følgende kriterier være opfyldt:

· Barnet skal være mellem 4 og 6 år og renlig/blefri
· Barnet skal kunne modtage og forstå fælles beskeder
· Barnet kan have gennemført Rejeholdet, men dette er ikke et krav

Vi anbefaler, at svømmere med langt hår bruger en hårelastik.

Målsætning for holdet
· Lære at modtage og forstå fælles beskeder
· At kunne færdes/begå sig i en svømmehal
· Komme trygt og sikkert i og op af vandet
· Lære at flyde på ryggen og evt. maven
· Lære at sætte af fra væggen efterfulgt af glid
· Blive trygge ved at få vand i hovedet samt hovedet under vand
· Lære at kunne dykke og derved samle ting op fra bunden
· Lære at svømme lidt crawlben på både ryggen og maven
· Lære at skabe fremdrift uden at røre bunden
· Lære selvredning ved at rejse sig op i vandet, komme ind til kanten og komme op på kanten eller en stor plade i vandet.

Blæksprutter

Fra 5 til 8 år
Blæksprutterne undervises i vores lave bassin med en dybde på 90 cm og en temperatur på 27 grader. Der er op til 15 svømmere på holdet og 2 trænere hvoraf mindst den ene er med i vandet. Blæksprutteholdet er for børn mellem 5-8 år, som er glade for vand og gerne vil lære at svømme.

Børn, som starter på et Blækspruttehold, skal føle sig fortrolige med vandet, dvs. kunne befinde sig og hoppe i vandet uden hjælpemidler, ligesom de skal kunne lide at få hovedet i vandet. Barnet skal med andre ord være vandtilvænnet.

Blæksprutteholdet vil stadig tage sit udgangspunkt i målrettede lege og andre aktiviteter, da svømning først og fremmest skal være sjovt, men den mere traditionelle svømmeundervisning vil også begynde.

Svømmerne lærer at være strømlinede og glide gennem vandet. Der arbejders videre med crawl og rygcrawl samt udånding under vandet og svømmerne introduceres til nogle grundlæggende bevægelser for butterfly og brystsvømning via bl.a. delfinhop og fodledsøvelser.

Krav/kriterier
For at tilmelde sig dette hold skal følgende kriterier være opfyldt:

· Barnet skal være mellem 5 og 8 år
· Barnet skal kunne komme i vandet uden hjælp
· Barnet skal være vandtilvænnet og tryg ved at få hovedet ned i vandet.
· Barnet kan have gennemført Krabbeholdet, men det er ikke et krav. Dog forventes det, at man har et tilsvarende niveau.

Vi anbefaler, at svømmere med langt hår bruger en hårelastik, og at alle svømmere har et par gode svømmebriller (ikke dykkermaske, da vi lærer børnene at puste ud med næsen under vandet).

Målsætning for holdet

· Lære at springe i vandet på forskellige måder
· Lære en kontrolleret vejrtrækning ifm. dyk, delfinhop mm.
· Lære at sætte af fra væggen efterfulgt af glid og rotation
· Lære at svømme crawlben med strakte ben på både ryggen og maven
· Lære at svømme/skabe fremdrift uden at røre bunden
· Lære at svømme en simpel udgave af rygcrawl med arme og ben
· Lære at svømme en simpel udgave af crawl med arme og ben
· Lære en simpel udgave af butterflyben/delfinben samt delfinhop
· Lære forskellige og ikke direkte svømmeartsrelaterede balanceøvelser i vandet
· Lære motoriske bevægelsesmønstre, som er en del af fundamentet for indlæring af f.eks. brystsvømning. F.eks. fodledsøvelser mv.
· Lære selvredning. Flytte sig fra mave til rygliggende og derefter at komme ind til kant.

Pingviner

Fra 5 til 8 år
Pingvinerne undervises i vores lave bassin med en dybde på 90 cm og en temperatur på 27 grader. Der er op til 15 svømmere på holdet og 2 trænere, hvoraf mindst den ene er med i vandet.

Pingvinholdet er for børn mellem 5-8 år, som er glade for vand og gerne vil lære at svømme. Holdet er for tidligere blæksprutter, som endnu ikke er helt klar til at rykke videre til sælholdet. Holdet laver mange af de samme øvelser, som blev lavet på blæksprutteholdet, men stiller lidt større krav til svømmernes færdigheder i vandet. Holdet er oprettet for at undgå, at ”unge blæksprutter” skal starte forfra på blæksprutteholdet, hvis de ikke motorisk eller mentalt er klar til sælholdene.

Børn, som starter på et pingvinhold, skal føle sig fortrolige med vandet, dvs. kunne befinde sig og hoppe i vandet uden hjælp og få hovedet under vandet. De skal med andre ord være vandtilvænnet.

Pingvinholdet vil stadig tage sit udgangspunkt i målrettede lege og andre aktiviteter, da svømning først og fremmest skal være sjovt, men den mere traditionelle svømmeundervisning vil også fortsætte.

Svømmerne lærer at være strømlinede og glide gennem vandet. Der arbejders videre med crawl og rygcrawl samt udånding under vandet og svømmerne øger deres færdigheder i de grundlæggende bevægelser for butterfly og brystsvømning via bl.a. delfinhop og fodledsøvelser.

Krav/kriterier
For at tilmelde sig dette hold skal følgende kriterier være opfyldt:

· Barnet skal være mellem 5 og 8 år
· Barnet skal kunne komme i vandet uden hjælp
· Barnet skal være vandtilvænnet og tryg ved at få hovedet ned i vandet
· Barnet kan have gennemført blæksprutteholdet, men det er ikke et krav. Dog forventes det, at man har et tilsvarende niveau

Vi anbefaler, at svømmere med langt hår bruger en hårelastik, og at alle svømmere har et par gode svømmebriller (ikke dykkermaske, da vi lærer børnene at puste ud med næsen under vandet).

Målsætning for holdet:
· Lære at springe i vandet på forskellige måder
· Lære en kontrolleret vejrtrækning ifm. dyk, delfinhop mm.
· Lære at sætte af fra væggen efterfulgt af glid og rotation
· Lære at svømme crawlben med strakte ben på både ryggen og maven
· Lære at svømme/skabe fremdrift uden at røre bunden
· Lære at svømme en simpel udgave af rygcrawl med arme og ben
· Lære at svømme en simpel udgave af crawl med arme og ben
· Lære en simpel udgave af butterflyben/delfinben samt delfinhop
· Lære forskellige og ikke direkte svømmeartsrelaterede balanceøvelser i vandet
· Lære motoriske bevægelsesmønstre, som er en del af fundamentet for indlæring af f.eks. brystsvømning. F.eks. fodledsøvelser mv.
· Lære selvredning. Flytte sig fra mave til rygliggende og derefter at komme ind til kant.

Sæler

Fra 5 til 8 år
Sælerne undervises i vores lave bassin med en dybde på 90 cm og en temperatur på 27 grader. Der er op til 15 svømmere på holdet og 2 trænere hvoraf mindst den ene er med i vandet.

Sæsonen begynder med at repetere det sidste, som blev lært på blæksprutteholdet. Vi arbejder videre med balancen i vandet og laver mange forskellige flydeøvelser og afsæt fra kanten. Indlæringen foregår stadig gennem en kombination af målrettet leg og øvelser.

Der arbejdes videre med crawl med vejrtrækning til siden og rygcral med strakte arme over vand. Vi lærer børnene om fremdrift og modstand i vandet og laver en masse sjove øvelser. Kolbøtter og svømning under vand vil ligeledes indgå i undervisningen.

Der arbejdes videre med delfinhop, som nu kombineres med et flyarmtag over vandet og en korrekt hovedstilling. Efter juleferien introduceres svømmerne til den teknisk komplicerede brystsvømning. Armtaget øves typisk i kombination med butterflyben og bensparket øves med forskellige hjælpemidler.

For at kunne rykke op til ”Laksene” er det et krav, at svømmerne har lært alle disse basale færdigheder, som bedst indlæres på lavt vand, hvor børnene er trygge. I slutningen af sæsonen vil svømmerne blive bedt om at svømme crawl og rygcrawl uden kontakt med væg, bund eller redskab, for at gøre dem klar til i næste sæson at blive undervist på dybt vand. I det omfang det er muligt, vil svømmerne komme ”på besøg” i det dybe bassin, hvor de altid vil være ledsaget af deres trænere.

Krav/kriterier
For at tilmelde sig dette hold skal følgende kriterier være opfyldt:

· Barnet skal være mellem 5 og 8 år
· Barnet skal være meget trygt ved vand
· Barnet kan have gennemført Blæksprutteholdet, men det er ikke et krav. Dog forventes det, at man har et tilsvarende niveau.

Vi anbefaler, at svømmere med langt hår bruger en hårelastik, og at alle svømmere har et par gode svømmebriller (ikke dykkermaske, da vi lærer børnene at puste ud med næsen under vandet).

Målsætning for holdet

· Lære at springe i vandet på forskellige måder
· Lære en kontrolleret vejrtrækning ifm. dyk, delfinhop mm.
· Lære at sætte af fra væggen efterfulgt af glid og rotation
· Lære at svømme crawlben med strakte ben på både ryggen og maven
· Lære at svømme/skabe fremdrift uden at røre bunden
· Lære at svømme en simpel udgave af rygcrawl med arme og ben
· Lære at svømme en simpel udgave af crawl med arme og ben
· Lære en simpel udgave af butterflyben/delfinben samt delfinhop
· Lære forskellige og ikke direkte svømmeartsrelaterede balanceøvelser i vandet
· Lære motoriske bevægelsesmønstre, som er en del af fundamentet for indlæring af f.eks. brystsvømning. F.eks. fodledsøvelser mv.
· Lære selvredning. Flytte sig fra mave til rygliggende og derefter at komme ind til kant

Vi anbefaler, at svømmere med langt hår bruger en hårelastik, og at alle svømmere har et par gode svømmebriller (ikke dykkermaske, da vi lærer børnene at puste ud med næsen under vandet)

Sæler+

Fra 5 til 8 år
Sæler+ undervises i vores lave bassin men med en dybde på 125 cm og en temperatur på 27 grader. Der er op til 15 svømmere på holdet og 2 trænere hvoraf mindst den ene er med i vandet.

Indholdet på dette hold er det samme som på de almindelige sælhold – eneste forskel er dybden, som stiller større krav til svømmernes færdigheder i vandet ved opstart. Det kan være et hold for svømmere som har gået på et sælhold, og som ikke er klar til at komme over i det helt dybe bassin, eller for børn som er startet lidt sent med at svømme.

Vi arbejder videre med balancen i vandet og laver mange forskellige flydeøvelser og afsæt fra kanten. Indlæringen foregår stadig gennem en kombination af målrettet leg og øvelser. Dybden i bassinet udnyttes til dyk og mindre kontakt med bunden end på de øvrige sælhold.

Der arbejdes videre med crawl med vejrtrækning til siden og rygcral med strakte arme over vand. Vi lærer børnene om fremdrift og modstand i vandet og laver en masse sjove øvelser. Kolbøtter og svømning under vand vil ligeledes indgå i undervisningen.

Der arbejdes videre med delfinhop, som nu kombineres med et flyarmtag over vandet og en korrekt hovedstilling. Efter juleferien introduceres svømmerne til den teknisk komplicerede brystsvømning. Armtaget øves typisk i kombination med butterflyben og bensparket øves med forskellige hjælpemidler og fokus er på fodleddet.

For at kunne rykke op til ”Laksene” er det et krav, at svømmerne har lært alle disse basale færdigheder, som bedst indlæres på lavt vand, hvor børnene er trygge. I slutningen af sæsonen vil svømmerne blive bedt om at svømme crawl og rygcrawl uden kontakt med væg, bund eller redskab, for at gøre dem klar til i næste sæson at blive undervist på dybt vand. I det omfang det er muligt, vil svømmerne komme ”på besøg” i det dybe bassin, hvor de altid vil være ledsaget af deres trænere.

Krav/kriterier

For at tilmelde sig dette hold skal følgende kriterier være opfyldt:

· Barnet skal være mellem 5 og 8 år
· Barnet skal være meget trygt ved vand og klare sig alene på vanddybde 1,25 m.
· Barnet kan have gennemført Blæksprutteholdet, men det er ikke et krav. Dog forventes det, at man har et tilsvarende niveau.

Vi anbefaler, at svømmere med langt hår bruger en hårelastik, og at alle svømmere har et par gode svømmebriller (ikke dykkermaske, da vi lærer børnene at puste ud med næsen under vandet).

Målsætning for holdet

· Lære at springe i vandet på forskellige måder
· Lære en kontrolleret vejrtrækning ifm. dyk, delfinhop mm.
· Lære at sætte af fra væggen efterfulgt af glid og rotation
· Lære at svømme crawlben med strakte ben på både ryggen og maven
· Lære at svømme/skabe fremdrift uden at røre bunden
· Lære at svømme en simpel udgave af rygcrawl med arme og ben
· Lære at svømme en simpel udgave af crawl med arme og ben
· Lære en simpel udgave af butterflyben/delfinben samt delfinhop
· Lære forskellige og ikke direkte svømmeartsrelaterede balanceøvelser i vandet
· Lære motoriske bevægelsesmønstre, som er en del af fundamentet for indlæring af f.eks. brystsvømning. F.eks. fodledsøvelser mv.
· Lære selvredning. Flytte sig fra mave til rygliggende og derefter at komme ind til kant

Vi anbefaler, at svømmere med langt hår bruger en hårelastik, og at alle svømmere har et par gode svømmebriller (ikke dykkermaske, da vi lærer børnene at puste ud med næsen under vandet).

Laks

Fra 6 til 10 år.
Laksene undervises i vores springbassin med en dybde på 4 meter og en temperatur på 27 grader. Der er op til 10 svømmere på holdet og 1 træner som primært er på kanten.

Holdet er for børn mellem 6 og 10 år, som er klar til udfordringer på dybt vand. Det betyder ikke at svømmerne blot skal kunne overleve på dybt vand. De skal være så fortrolige med vandet, at de er klar til at arbejde videre med teknikken i stilarterne. Målrettet leg og sjove øvelser indgår stadig i undervisningen, da undervisningen både skal være sjov og lærerig.

Vi arbejder videre med crawl og rygcrawl, og der vil især være fokus på vejrtrækning og fremdrift. Brystsvømning introduceres nu som en sammensat stilart og særligt rytmen mellem armtag og benspark øves. Desuden er der fokus på at sparket foregår bagud og med bøjet fodled.

Svømmerne introduceres til en sammensat, men ”flad” butterfly via forskellige øvelser, og vi øger desuden vores fokus på svømning under vand.
Vi arbejder videre med balance og opdrift i vandet, ligesom selvredning og livredning introducres med vandtrædning, bjærgeøvelser mm.
Laksene øver desuden spring fra kant og skamler og fortsætter arbejdet med kolbøtter, som nu tilpasses en crawlvending inde ved kanten.

Krav/kriterier

For at tilmelde sig dette hold skal følgende kriterier være opfyldt:

· Barnet skal være mellem 6 og 10 år
· Barnet skal have gennemført Sælholdet eller have et tilsvarende niveau
· Barnet skal kunne dykke og bevæge sig med hovedet under vand
· Barnet skal kunne hoppe i vandet fra kanten
· Barnet skal være tryg ved at svømme på dybt vand
· Barnet skal kunne svømme effektive crawl- og rygcrawlben uden hjælpemidler
· Barnet skal kunne svømme en simpel crawl og rygcrawl

Vi anbefaler, at svømmere med langt hår bruger en hårelastik, og at alle svømmere har et par gode svømmebriller (ikke dykkermaske, da vi lærer børnene at puste ud med næsen under vandet).

Målsætning for holdet
· Sikker svømning på dybt vand uden brug af opdriftsmidler
· Lære en kontrolleret vejrtrækning, både ifm. dykning og svømning
· Lære at svømme crawlben på side, ryg og mave, men også gerne med rotation
· Lære at svømme en sikker crawl og rygcrawl
· Lære at svømme en simpel flad udgave af butterfly
· Lære at svømme sammensat brystsvømning
· Lære at springe fra kant og evt. skammel.
· Lære at lave kolbøtter/crawlvendinger og svømme sikkert under vand

Hajer

Fra 7 til 12 år
Hajerne undervises i vores springbassin med en dybde på 4 meter og en temperatur på 27 grader. Der er op til 10 svømmere på holdet og 1 træner som primært er på kanten.

Holdet er sidste niveau i vores svømmeskole for børn mellem 7 og 12 år, som er klar til endnu flere udfordringer på dybt vand, og har lyst til at arbejde videre med de fire stilarter.

Hos Hajerne arbejder vi desuden med at kombinere stilarterne for at udfordre børnenes motorik, og introducerer temposkift og forskellige træningsformer i vandet. Vi lærer desuden børnene at lave hovedspring fra kant og skammel og efterfølge hovedspringet af svømning undervand med armene i streamline.

Krav/kriterier

For at tilmelde sig dette hold skal følgende kriterier være opfyldt:

· Barnet skal være mellem 7 og 12 år
· Barnet skal have gennemført Lakseholdet eller have et tilsvarende niveau
· Barnet skal være meget fortroligt med at svømme og springe i på dybt vand
· Barnet skal kunne svømme crawl og rygcrawl samt have kendskab til brystsvømning
· Barnet skal kunne svømme under vand

Vi anbefaler, at svømmere med langt hår bruger en hårelastik, og at alle svømmere har et par gode svømmebriller (ikke dykkermaske, da vi lærer børnene at puste ud med næsen under vandet).

Målsætning for holdet

· Lære at dykke og orientere sig på dybt vand
· Lære at svømme crawl med naturlig vejrtrækningsrytme og udånding i vandet
· Lære at svømme rygcrawl med strakte arme og rotation i skuldre.
· Lære at svømme brystsvømning med korrekt benspark og vejrtrækningsrytme
· Kendskab til butterfly
· Lære at lave crawlvendinger efterfulgt af afsæt og svømning under vand
· Lære at springe fra kant og skammel. Herunder hovedspring.
· Lære at mestre alsidige og ikke-svømmeartsrelaterede balanceudfordringer
· Få gode selvredningsfærdigheder, og et elementært kendskab til redning af sig selv og andre.

Holdbeskrivelser af Ungdoms- & voksenhold

Flytning fra et hold til et andet sker kun ved anbefaling fra træneren på holdet der flyttes fra.

Aqua Adventure

Vores Aqua Adventure hold er for svømmere mellem 12 og 18 år, som fortsat ønsker at udvikle sine kompetencer i vandet, som ønsker andet og mere end blot at svømme baner.

Vi introducerer derfor nye discipliner som vandpolo, livredning, udspring m.v. og der lægges op til, at holdet får en social profil, så svømmerne på holdet lærer hinanden at kende og ser svømning som en fritidsaktivitet.

Holdet svømmer typisk baner i den første halve time for at vedligeholde teknik og fysisk form. Svømmerne på holdet vil have indflydelse på de øvrige aktiviteter, som dog skal falde indenfor de rammer vi har i hallen.

Krav/kriterier

For at tilmelde sig dette hold skal følgende kriterier være opfyldt:

· Du skal være mellem 12 og 18 år
· Du skal have gennemført niveauet for Hajer eller have et tilsvarende niveau
· Du skal have mod på at lære andre vandaktiviteter at kende
· Du skal have mod på socialt samvær med andre jævnaldrende

Vi anbefaler, at svømmere med langt hår bruger en hårelastik, og at alle svømmere har et par gode svømmebriller.

Målsætning for holdet
· Svømme teknisk stilsikker crawl, rygcrawl og brystsvømning med vendinger
· Videreudvikle på butterfly
· Startspring fra skammel
· Svømme med tøj på (livredning)
· Bjærgning af person (livredning)
· Hente genstande på bunden af dybt vand
· Introduktion til andre vandaktiviteter som vandpolo, livredning, udspring m.v.

Teenage Motion

Vores Teenage Motions hold afløser det tidligere AA+ hold. Holdet er for svømmere mellem 12 og 18 år, som fortsat ønsker at udvikle sine kompetencer i vandet, men som ikke har lyst til, eller er blevet udvalgt til konkurrencesvømning.

Holdets fokus er primært den traditionelle svømning, men nu handler det om andet og mere end blot at lære de fire stilarter. Svømmerne lærer at træne mere målrettet i vandet for at forbedre deres kondition.

Der er fortsat fokus på teknikken i de fire stilarter samt svømning under vand, men nu hvor svømmerne er blevet sikre i teknikken, udfordrer vi dem motorisk ved også at blande stilarterne, svømme baglæns osv.

Krav/kriterier

For at tilmelde sig dette hold skal følgende kriterier være opfyldt:

· Du skal være mellem 12 og 18 år
· Du skal have gennemført niveauet for Hajer eller have et tilsvarende niveau
· Du skal have mod på fysisk træning og nye udfordringer i vandet
· Du skal have mod på socialt samvær med andre jævnaldrende

Vi anbefaler, at svømmere med langt hår bruger en hårelastik, og at alle svømmere har et par gode svømmebriller.

Målsætning for holdet

· Svømme teknisk stilsikker crawl, rygcrawl og brystsvømning med vendinger
· Videreudvikle på butterfly
· Forbedring af vendinger i alle stilarter og svømning under vand
· Startspring fra skammel
· Fokus på fysisk træning

Udspring

Vore udspringshold er for alle som har lyst til at prøve kræfter med vipperne på en kontrolleret og udfordringen måde. Holdet er et begynderhold med instruktører fra vores svømmeskole, som i løbet af sæsonen uddannes af Dansk Svømmeunion.

På vores udspringshold lægger vi meget stor vægt på deltagernes disciplin. Vi stiller store krav til deres opførsel, og der vil være klare regler for hvad man må og hvad vi ikke ønsker. Deltagerne vil få gennemgået disse regler i starten af sæsonen, og de vil løbende blive taget op.
Når deltagerne skal prøve nye spring og overskride deres egne grænser, er det vigtigt for os, at de føler sig trygge.

Grundlæggende regler på holdet:

1. Det er ikke tilladt at skubbe hinanden i vandet – hverken fra vipper eller fra bassinkant.
2. Ingen må springe i vandet uden at have fået lov.
3. Straks efter et spring, forlades vandet efter anvist rute.

Hvis det er muligt, vil holdet deltage i enkelte begynderstævner i løbet af sæsonen, og de vil tage udspring mærker indkøbt hos Dansk Svømmeunion.

Teeange begynder

Fra 10 til 17 år:
Holdet er for dig, som gerne vil gå til svømning, men som ikke har kunnet komme i gang før nu. Måske har du gået til lidt privatsvømning, haft skolesvømning eller måske har du aldrig gået til svømning. På dette hold har du chancen for at tage denne udfordring op sammen med andre på samme alder, som også er usikre i vandet.

Vi lærer dig alle de samme grundfærdigheder i vandet, som de mindre børn også lærer, men vi gør det på en lidt anden måde nu hvor du er lidt ældre.
Når du er blevet tryg i vandet starter vi med at lære dig at svømme crawl og rygcrawl. Hovestillingen, balancen og bensparket er i fokus, og du vil opleve, at så snart du er tryg i vandet, vil du hurtigt lære at svømme.

Brystsvømning og butterfly introduceres som udgangspunkt ikke på dette hold, men elementer fra de to stilarter inddrages i undervisningen.

Holdet undervises i det lave bassin med mulighed for at køre bunden ned efterhånden som svømmerne er klar til dette. I næste sæson er det målet, at svømmerne er klar til at flytte videre til vores ”Teenage let-øvede hold” som undervises i springbassinet.

Vi anbefaler, at svømmere med langt hår bruger en hårelastik, og at alle svømmere har et par gode svømmebriller.

Teenager Let Øvet

Holdet er for dig, som er klar til at blive undervist på dybt vand. Måske har gennemført vores Teenage begynderhold, gået til lidt privatsvømning eller haft et års skolesvømning. På dette hold har du chancen for at blive en bedre svømmer sammen med andre på samme alder, som også er lidt usikre i vandet.

Vi arbejder videre med dine grundfærdigheder i vandet, og udvikler din teknik i crawl og rygcrawl.

Brystsvømning introduceres som sammensat stilart, mens butterfly fortsat kun benyttes som et teknisk element i undervisningen.

Holdet undervises i vores springbassin og alle skal kunne klare sig alene i vandet uden brug af opdriftsmidler. Det vil være målet, at svømmere på dette hold, efter en eller to sæsoner kan svømme med på vores Aqua Adventurehold.

Vi anbefaler, at svømmere med langt hår bruger en hårelastik, og at alle svømmere har et par gode svømmebriller.

Voksen Begynder

På vores voksen begynderhold samler vi alle jer voksne, som aldrig har fået lært at svømme, ikke har svømmet siden I var børn elle har måske for dig som har været ude for en oplevelse, som har gjort dig usikker i vandet.

På dette hold har du chancen for at tage denne udfordring op sammen med andre voksne på et tidspunkt, hvor de fleste børn har forladt svømmehallen.

Vi lærer dig alle de samme grundfærdigheder i vandet, som vi også lærer børnene i vores svømmeskole, men vi gør det på en anden måde, nu hvor du er blevet voksen.

Når du er blevet tryg i vandet starter vi med at lære dig at svømme crawl, brystsvømning eller rygcrawl, alt efter hvor du føler dig mest tryg. Hovestillingen, balancen og bensparket er i fokus, og du vil opleve, at så snart du er tryg i vandet, vil du hurtigt lære at svømme.

Holdet undervises i det lave bassin med mulighed for at køre bunden ned efterhånden som svømmerne er klar til dette. I næste sæson er det målet, at du er klar til at flytte videre til vores Voksen motionshold som undervises i 25 meter bassinet.

Vi anbefaler, at alle deltagere med langt hår bruger en hårelastik, og at alle har et par gode svømmebriller på.

Voksen Motion

Holdet er for voksne, som har brug for at få rettet deres svømmeteknik og komme i lidt bedre form.

Der svømmes efter et fælles program, som består af korte serier, og der intervaltrænes for at forbedre konditionen. Samtidig indøves der teknik i de forskellige stilarter og træneren retter på svømmerne efter individuelt behov og ønske.

Et mål med undervisningen kunne være at få hovedet under vand i brystsvømning eller en korrekt vejrtrækning i crawl, men vi arbejder med din teknik der hvor du er nået til.

Holdet råder over to baner i 25 meter bassinet og vil inddele jer efter niveau.

Vi anbefaler, at alle deltagere med langt hår bruger en hårelastik, og at alle har et par gode svømmebriller på.

Voksen Øvet

Som noget nyt i år, har vi oprettet et øvet hold for vores voksensvømmere. Måske har du gået på vores voksen motionshold i flere sæsoner, eller måske var du en dygtig svømmer da du var yngre.

Der svømmes efter et fælles program som består af korte og længere serier, og der intervaltrænes for at forbedre konditionen. Samtidig indøves der teknik i de forskellige stilarter og træneren retter på svømmerne efter individuelt behov og ønske.

Et mål med undervisningen kunne være et korrekt og effektivt armtag i crawl, korrekt rytme og benspark i brystsvømning, fokus på rotation i crawl og rygcrawl osv.

Holdet råder over to baner i 25 meter bassinet og vil inddele jer efter niveau.

Vi anbefaler, at alle deltagere med langt hår bruger en hårelastik, og at alle har et par gode svømmebriller på.

Crawl hold – kort sæson

Et hold for dig som er tryg i vandet, men som godt kunne tænke dig at lære at svømme crawl på en rolig og effektiv måde. Måske ønsker du at dyrke triatlon, eller at komme ud og svømme i åbnet vand til sommer?

Holdet svømmer ikke hele sæsonen, men det intensive forløb med to timers træning om ugen øger indlæringen markant.

Holdet svømmer i det lave bassin, men bunden køres ned, så den passer til de elementer som indlæres.

Fokus er i første omgang på de mest grundlæggende elementer af stilarten. Svømmerne skal først og fremmest kunne holde balancen i vandet og vi har derfor fokus på hvordan du ligger i vandet.

Vejrtrækningen er næste element vi arbejder med. En korrekt vejrtrækning sikrer en rolig svømning og gør dig udholdende i vandet.

Fremdriften er også et centralt element, og vi laver derfor en masse øvelser, som giver jer en bedre vandføling og forbedrer jeres teknik.
Vi anbefaler, at alle deltagere med langt hår bruger en hårelastik og at alle har et par gode svømmebriller på.

Når undervisningen på holdet er slut vil du måske fortsætte på vores Tri hold, voksen motion holdet eller måske vil du med os ud og svømme i åbent vand til sommer?

Tri hold

Triholdet er for dig som er en sikker crawl svømmer, men som ønsker at forbedre din teknik og kondition.

Måske træner du til en triatlon, eller måske vil du bare gerne ud og svømme i åbent vand til sommer – husk at svømmeklubben nu har hold i åbent vand, for både nye og rutinerede åbent vand svømmere.

Vi lægger vægt på at lære dig en god og effektiv svømmeteknik, hvor du får styr på vejrtrækningen, kropspositionen og armtaget, så du bliver endnu hurtigere i vandet.

Desuden træner vi forskellige teknikker som du skal bruge, hvis eller når du skal du og svømme i åbent vand. Vi lærer dig at orientere dig mens du svømmer, at holde retningen uden banetove, at svømme om bøjer mm.

Holdet bliver undervist i 25 meter bassinet og deltagerne fordeles på banerne efter niveau og ønske til undervisningen.

Vi anbefaler, at alle deltagere med langt hår bruger en hårelastik, og at alle har et par gode svømmebriller på.

Open Water – Begynderhold

Der holdes åben informationsaften den 17. maj kl. 19.00 Mød op og hør om dragter, andet udstyr og om åbent vand svømning. Er der stemning for det, vil der være mulighed for at svømme for at få vurderet sin teknik.

Begynder holdet er for dig der enten aldrig har svømmet i åbnet vand eller kun har lidt erfaring med det. Du skal dog være en rimeligt sikker svømmer i en svømmehal, men du behøver ikke at have gået til svømmeundervisning.
Du ønsker at prøve kræfter med at svømme i åbent vand fordi du kan lide at svømme. Du vil måske på sigt gerne deltage i konkurrencer, hvor det kræves, at man kan svømme i åbent vand, herunder triatlon- og/eller svømmestævner.
Våddragten er måske en ny beklædningsdel for dig, men bl.a. af sikkerhedsmæssige årsager er det et krav, at alle deltagere svømmer i en, ligesom alle skal bære en badehætte i signalfarve (orange, gul, pink, rød…) og et par svømmebriller.
Fokus for holdet:
På begynder holdet vil der være fokus på både svømning og sikkerhed i åbent vand. Vi vil øve det at svømme i åbent vand, hvordan man orienterer sig, svømmer i en gruppe, holder øje med hinanden og selvfølgelig forbedre både din teknik og kondition.
Vi vil desuden introducere dig til grundlæggende livredningsteknikker så som bjærgning, at træde vande, signalering til makker og træner/livredder, samt hvordan man aflæser vind og vejr inden man går i vandet. Alt sammen for at du skal føle dig fortrolig med det åbne vand og få gode oplevelser med svømning i dette nye element.
NB: Det vil være muligt at skifte hold i løbet af sæsonen, hvis niveauet ikke lige passer dig eller at du forbedrer dig hurtigt. Kontakt din træner og så finder vi ud af det.

Open Water – Øvet hold

Der holdes åben informationsaften den 17. maj kl. 19.00 Mød op og hør om dragter, andet udstyr og om åbent vand svømning. Er der stemning for det, vil der være mulighed for at svømme for at få vurderet sin teknik.

Holdet er for dig som allerede har gjort dig bekendtskab med åbent vand svømning. Måske har du allerede svømmet Christiansborg Rundt eller lignende – men det er ikke et krav. Du har ikke nødvendigvis den bedste svømmeteknik men du er en god svømmer og ønsker at blive endnu bedre til at svømme i åbent vand. Du har ikke noget problem med at svømme 1 km og føler dig tryk ved at svømme i havet – det kan dog stadigvæk godt være skræmmende fx at svømme mere end 30 meter ude fra kysten samt i store bølger.
Fokus for holdet:
På øvet holde bygger vi videre på dine evner og din kondition, samtidig med at vi øver det der stadigvæk kan være svært i den klassiske åbent vand svømning. Vi træner fortsat elementer som orientering, svømning i en gruppe, opmærksomhed på vejrforhold samt sikkerhed, men øger fokus på din crawlteknik og din hastighed i vandet.
Du vil blive fysisk udfordret af dine holdkammerater og trænerne, som alle er erfarne åbent vand svømmere og træner specifikke ting som bølgesvømning, din position i vandet, crawl teknik, drafting mm. På det øvede hold svømmer vi ofte længere distancer.
Vi kan hjælpe dig med at træne mod et mål – fx et åbent vand stævne eller tid på en distance. Vores erfarne trænere giver desuden gode råd til hvordan du selv kan træne og forbedre din crawlteknik, og hjælper gerne med input til en simpel træningsplanlægning.
NB: Det vil være muligt at skifte hold i løbet af sæsonen, hvis niveauet ikke lige passer dig eller at du forbedrer dig hurtigt. Kontakt din træner og så finder vi ud af det.