Et medlem af bestyrelsen udpeges til at have det overordnede ansvar for Event- og trivselsudvalget.

Udvalget består af:

• Bestyrelsesmedlem Annette Hviid Larsen, jpl@image.dk
• Christian Bødtker, christian.boedtker@jubii.dk
• Anne Holm, anneholm10@gmail.com
• Louise Grevelund, louisekathrine@hotmail.com

Der gives 5 forældrepoints pr. forældre, der deltager i Event- og trivselsudvalget.

Event- og trivselsudvalget har ansvaret for at fremme det sociale liv i klubben gennem faste arrangementer for svømmeskolen og konkurrenceafdelingen:

• Lucia-optog for svømmeskolen den nærmeste onsdag i forhold til 13.12. i samarbejde med Svømmeskolelederen og Administrationschefen
• Vinterbadning for Konkurrenceafdelingen i december – dog inden den 24.12. – i samarbejde med Sportschefen
• Klubmesterskabsfest for konkurrenceafdelingen – januar
• Afslutningsfest for konkurrenceafdelingen – juni