Udvalget skal have et tilknyttet medlem fra bestyrelsen.

Udvalget består:

  • Annette Hviid Larsen (repræsentant fra bestyrelsen), jpl@image.dk
  • Anne Holm, anneholm10@gmail.com

Der gives 5 forældrepoints pr. forældre, der deltager i Event- og trivselsudvalget.

Event- og trivselsudvalget har ansvaret for at fremme det sociale liv i klubben gennem faste arrangementer for svømmeskolen og konkurrenceafdelingen:

  • Lucia-optog for svømmeskolen den nærmeste onsdag i forhold til 13.12. i samarbejde med Svømmeskolelederen og Administrationschefen.
  • Klubmesterskabsfest/afslutningsfest for konkurrenceafdelingen – juni